ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

HitecVision og TrønderEnergi etablerer felles nordisk fornybarselskap

_DSC8619

Team Thommessen er stolte av å ha bistått HitecVision i forbindelse med etablering av det nye fornybarselskapet.

- Det er givende å bidra til et slikt nyskapende samarbeid mellom et klassisk offentlig eid kraftselskap og privat industriell kapital, sier Bendik Christoffersen, som har ledet Team Thommessens bistand til HitecVision.

Det felleseide selskapet skal eies med 50 prosent av hver av HitecVision og TrønderEnergi og vil ha som mål å legge til rette for vekst innenfor fornybar energi og ny energiteknologi. Transaksjonen innebærer at TrønderEnergi skiller ut eiendeler og virksomhet innen vindkraft, energiforvaltning og energitjenester, eiendom og en minoritetsandel i TrønderEnergis vannkraftvirksomhet, mens HitecVision vil bidra med ny vekstkapital tilsvarende verdien på virksomhetene som overføres fra TrønderEnergi.

Gjennom transaksjonen sikrer TrønderEnergi seg tilgang på nødvendig kapital for videre vekst, mens Hitecvision får en betydelig posisjon i produksjon av fornybar energi, elektrifisering og energieffektivisering. Selskapet vil i den innledende fasen ha en investeringskapasitet på 15-20 milliarder kroner.

Foruten Bendik Christoffersen har Morten Coward Lindstad, Henrik Fabian Torgrimsby, Julie Basedow Ameln og Marte Fossan Tingstad vært sentrale i teamet fra Thommessen.

For å lese mer om transaksjonen, se linkene under:

Kontaktperson