ThommessenFlow Finn folk

Rapporterings-
kompass

Det er de siste årene igangsatt arbeid med en lang rekke nye regler på bærekraftsområdet. To sentrale regelsett er åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, og taksonomiforordningen, som er ventet å tre i kraft i Norge i løpet av kort. Her kan du teste om din virksomhet er omfattet av reglene. Testen gjennomføres på bare noen få minutter.

Ta testen
Kompass1

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Finansdepartementet har uttalt at lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon mv, som gjennomfører taksonomiforordningen, vil kunne settes i kraft i løpet av høsten 2022. Det er derfor viktig for norske virksomheter å avklare om og hvordan deres virksomhet treffes av de nye reglene.

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven (lov av 18. juni 2021 nr 99) stiller krav om at større virksomheter skal gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, rapportere om disse aktsomhetsvurderingene og gi innsyn på forespørsel.

Om taksonomiforordningen

Taksonomiforordningen (forordning (EU) 2020/852) inneholder blant annet rapporteringsplikter i artikkel 8 som innebærer at visse store foretak årlig må utgi taksonomirelatert informasjon om virksomheten. Taksonomiforordningen inneholder også informasjonsplikter for visse finansmarkedsaktører, samt et klassifiseringssystem for miljømessig bærekraftige aktiviteter. Denne testen dekker bare rapporteringspliktene etter artikkel 8.

Merk om denne testen

Testen er kun en veiledende informasjonstjeneste fra Thommessen, og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Brukerne av tjenesten bør ikke basere seg utelukkende på informasjonen her, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i denne tjenesten som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Har du generelle spørsmål knyttet til selve verktøyet, ta kontakt med oss på sustainability@thommessen.no.