ThommessenFlow Finn folk

Hege Sollie Johansen Knowledge Manager

Hege er jobber som Kunnskapssjef i Thommessen og leder firmaets Kunnskapsavdeling. Hun er også en del av teamet for Innovasjon og utvikling. Hege har lang erfaring med kunnskapsledelse for advokatbransjen, og er spesielt interessert i effektivisering og utvikling av dokumentproduksjon og prosesser. Hun er ansvarlig for Thommessens satsing på dokumentautomatisering, hvor målet er å bruke teknologi for å effektivisere produksjonen av juridiske dokumenter.
 1. Knowledge Manager, Thommessen

 2. Information Officer, Thommessen

 3. Business Researcher, Accenture

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Certified Legal Project Manager
  LegalBizDev

 3. Kunnskapsforvaltning (Mastergradsemne)
  OsloMet

 4. Informasjon og samfunnskontakt
  Handelshøyskolen BI

 5. Bachelor i bibliotek og informasjonsfag
  OsloMet