Dato og tidspunkt

03.05.2018 08:00-10:00

Foredragsholdere

  • Anskaffelsesprosesser kan gå galt. Vi gir praktiske tips til hva partene kan gjøre for å redusere risikoen for at feil oppstår. Vi ser på konsekvensene av feil og mulighetene for å reparere feil.
  • Vi belyser fordeler og ulemper knyttet til ulike alternativer, bl.a.klage til oppdragsgiver, begjæring om midlertidig forføyning til retten og klage til KOFA. Vi setter særlig fokus på tidsbruk og kostnader.
  • Vi vil i lys av ny rettspraksis se på hvilke feil som vil kunne lede til erstatningsansvar og hvor høy erstatning det kan bli tale om.

Foredragsholdere

I Bergen vil disse praktiske spørsmålene belyses av advokatene Wenche Sædal og Lars Kokkin Christiansen. Advokatene arbeider til daglig i Thommessens EU/EØS- og konkurranserettsavdeling og har betydelig erfaring med komplekse innkjøpsprosjekter og offentlige anskaffelser.

Frokostservering fra klokken 08.00.

Gå til påmelding

Adresse

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Påmeldingsfrist

30.04.2018