Dato og tidspunkt

22.05.2019 08:00-10:00

Sted

Foredragsholdere

Grønt blad holdes i hånden av dresskledd person

Miljø blir stadig viktigere i offentlige innkjøp. Ny lov om offentlige anskaffelser åpner for at innkjøpere kan legge større vekt på miljøet enn tidligere. Det er nylig også kommet en ny stortingsmelding: Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser, hvor det blant annet fokuseres på bærekraftige anskaffelser.

Men hvordan skal dette gjennomføres i praksis?

Thommessen inviterer til et praktisk rettet seminar der vi går gjennom et fiktivt prosjekt fra start til slutt. Her diskuterer vi problemer og fallgruver oppdragsgivere og leverandører møter, og hvordan man best løser disse. Vi går igjennom nye veiledere og praksis på området.

Agenda

 
Gå til påmelding til frokostseminar Oslo.

Pris

Gratis

Adresse

Thommessens lokaler i Haakon VIIs gate 10, 0106 Oslo

Påmeldingsfrist

15.05.2019