ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Blå uke: Vekstmuligheter i norsk havbruksnæring

De siste tiårene har vi opplevd en imponerende profesjonalisering og betydelig vekst i norsk havbruksnæring. Hvilke videre vekstmuligheter ser vi for oss i næringen i årene som kommer, og hva kan "bremse" veksten?

I dette webinaret skal vi blant annet innom trafikklyssystemet og de ulike tillatelsestypene som har blitt lansert de senere årene. I tillegg skal vi se nærmere på hva vi tror vil kommer til å skje til havs, på land og med lukkede/semilukkede anlegg.

***

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.


Foredragsholdere

  • Mons Alfred Paulsen, Partner Advokat

    Mons leder Thommessens fokus på fiskeri- og havbruksnæringen. Han arbeider med regulatoriske spørsmål, transaksjoner og er rådgiver for flere av de største aktørene i disse næringene.

  • Daniel-André Hansen, Senior Associate Advokat

    Daniel-André arbeider hovedsakelig med rådgivning av både offentligrettslig og privatrettslig karakter til aktører i fiskeri- og havbruksnæringen. Han har særlig kompetanse på den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen, herunder forvaltningsrett, kontraktsrett, samt entrepriserettslige problemstillinger.

    I tillegg arbeider Daniel-André med tvisteløsning for norske og internasjonale klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.