ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Forslag om skatteskjerpelse for vindkraftsektoren

Hva betyr endringene og hva gjør vi nå?

I en tid med høye strømpriser, urolige markeder og fokus på bærekraftig kraftproduksjon la regjeringen Støre den 28. september frem forslag om skjerping av skattetrykket mot vindkraft- og vannkraftnæringen. Endringene innebærer blant annet innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, skjerping av grunnrenteskatten på vannkraft og innføring av et høyprisbidrag.

I dette webinaret går vi kort gjennom forslagene knyttet til vindkraft, snakker om hvilken innvirkning de har på næringen og hvordan man skal forholde seg til endringene i tiden fremover.

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

 • Bendik Christoffersen, Partner Advokat (H)

  Bendik jobber med problemstillinger innen fornybar energi, og fokuserer særlig på konsesjonslovgivning, selskapsorganisering, transaksjoner, skatt og kraftverksbeskatning. Han yter også generell forretningsjuridisk bistand til fornybar-bransjen, som han kjenner svært godt gjennom arbeid med alle faser i kraftutbyggingsprosjekter. Bendik høster stadig anerkjennelse i internasjonale kåringer og ble blant annet kåret til "Lawyer of the Year" innen energirett i Best Lawyers' 2016-2017.

 • Ole Christoffer Ellingsen, Partner Advokat

  Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

  Fornybar energi og infrastruktur
  - energikonsern,
  - strømnettselskaper,
  - vannkraftprodusenter,
  - vindkraftprodusenter,
  - fjernvarmeselskaper,
  - fiberselskaper.

  Kraftkrevende industri
  - aluminiumsprodusenter,
  - datasentre,
  - hydrogenfabrikker,
  - batterifabrikker.

  Næringseiendom
  - boligutvikling,
  - næringslokaler,
  - logistikkeiendommer mv.

  Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.