ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Blå uke | Havbunnsmineraler - en introduksjon til de rettslige rammene for en ny næring

GETTYIMAGES 1253853268
Påmelding
Pris
Gratis
- , Digitalt

Verden synes å ha et umettelig behov for mineraler, og norske myndigheter jobber nå med åpningen av områder på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. Mineralene som finnes på den norske havbunnen er viktige for teknologier og produkter vi bruker i det daglige. Utvinning av havbunnsmineraler kan derfor bli en fremtidig, ny næring. I dette webinaret ser vi på hvilke rammebetingelser som gjelder for denne næringen.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

  • Jone Stakkestad, Partner Advokat

    Jone Stakkestad har bred erfaring innen olje- og gassindustrien, og bistår klienter med petroleums-, selskaps- og kontraktsrettsspørsmål.

    Stakkestad har særlig erfaring med transaksjoner, relevant bakgrunnsrett for næringen, spørsmål under samarbeidsavtalen, leverandøravtaler for utstyr og tjenester inkludert riggavtaler, avtaler om samordning av petroleumsforekomster, avtaler om tredjepartstilknytning til eksisterende infrastruktur, myndighetsbehandling av vilkår for tredjepartstilknytning og salgsavtaler for olje og gass.

    Flere års erfaring som internadvokat i Wintershall Norge gir Stakkestad bransjekunnskap og en praktisk tilnærming som kommer våre klienter til gode.