ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Nå er Thommessen miljøfyrtårnsertifisert: - Ønsker å være et godt eksempel

P51 A2543

Denne uken mottok Thommessens kontorer i Bergen og Stavanger Miljøfyrtårn-sertifikatet, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det betyr at alle våre kontorer i Norge nå er miljøfyrtårnsertifisert.

Thommessens viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er kunnskapen vi deler med våre klienter. Som leverandør av juridiske tjenester mener vi det er riktig at vi lever som vi lærer.

Å bli miljøfyrtårnsertifisert har derfor vært et mål for året 2022.

- Vi jobber aktivt for selv å bli et mer bærekraftig og klimanøytralt firma, og har allerede implementert flere tiltak for å redusere utslippene våre. Vi satte som mål å bli miljøfyrtårnsertifisert da vi så behov for å få mer struktur på miljøarbeidet vårt, samt å oppfylle de krav og forventninger de ansatte, våre klienter og samfunnet ellers stiller til oss, sier Bid and Ranking Manager, Espen Dypdalen Nilssen.

- Vi ser på Miljøfyrtårn som et effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe oss med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften, fortsetter han.

Miljofyrtarn Sertifisert virksomhet Positiv horisontal Medium

Ansvarliggjøring

Miljø og klima står høyt på agendaen i Thommessen. I 2019 ble vi en del av FNs Global Compact - et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Det innebærer at vi blant annet rapporterer årlig på vårt arbeid og våre mål innen bærekraft.

Vi har også et internt bærekraftutvalg, ThommessenZero, som gjennom året iverksetter ulike interne tiltak som bygger opp under de krav miljøfyrtårnsertifiseringen stiller til oss i Thommessen.

- ThommessenZero består av både advokater og medarbeidere fra forretningsstøtte, og jobber for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre den enkelte medarbeider i Thommessen gjennom positive tiltak som gir motivasjon til å redusere firmaets og den enkeltes klimautslipp, sier advokat og leder i ThommessenZero, Ida Maria Rudjord.

- Målet er å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på hva de selv kan gjøre for å bidra, fortsetter hun.

Små grep

Vi har siden 2020 vært et klimanøytralt firma. Dette har vi oppnådd gjennom kjøp av sertifikater med opprinnelsesgarantier for grønn strøm og kompensering av resterende CO2-utslipp.

- Vi ønsker imidlertid ikke å kun "kjøpe oss ut" av vår miljøpåvirkning. Vi må også jobbe aktivt for å redusere utslippene der vi kan. I regi av ThommessenZero, jobber vi kontinuerlig med ulike initiativer for at Thommessen som firma skal bli mer bærekraftig og redusere egne utslipp, sier Espen.

Hver dag gjør Thommessen som firma små grep for å unngå å belaste samfunnet og miljøet unødig. Vi skal drive vår virksomhet med en fornuftig og lav miljøbelastning, særlig innen energiforbruk, jobbreiser og innkjøp.

- Vi ønsker å være et godt eksempel, slik at vi stimulerer våre medarbeidere, klienter, leverandører og andre til å ta miljøhensyn både i jobb og privat, avslutter han.

Banner til web 1 vi er sertifisert

Kontaktpersoner

Aktuelt