ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Landets jusstudenter kårer Thommessen til Norges mest attraktive advokatfirma

Prospera EB 2023 ny

Studentene rangerer Thommessen øverst i Prospera Employer Branding 2023.

Prospera Employer Branding er en årlig, uavhengig undersøkelse som gjennomføres av analysebyrået Kantar Sifo. I undersøkelsen blir jusstudenter ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø spurt om hva som er de viktigste kriteriene for valg av arbeidsgiver, i tillegg til at studentene rangerer de ulike firmaene innen disse kriteriene.

På listen over kriterier finner du blant annet arbeidsmiljø / sosialt miljø, dybdekunnskap, karriereutvikling, innovasjon, lønn/fordeler, work balance, likestilling/mangfold og interessante prosjekter og klienter. Totalt, i kategorien "Overall Perfomance", får Thommessen flest poeng av studentene.

– Det er veldig stas for oss med en så hyggelig tilbakemelding fra studentene, sier HR-sjef Anne Bogen, og fortsetter:

– Vi jobber hver dag for å være et firma med et inkluderende og raust arbeidsmiljø. I tillegg er det viktig for oss å legge til rette for utvikling gjennom ThommessenSkolen og at man fra starten av som fullmektig er med i spennende prosjekter sammen med resten av teamet. I de siste årene har vi også hatt mye fokus på å sette standarden for fremtidens forretningsadvokatfirma gjennom å gjøre nye ting sammen, og det er moro å se at studentene rangerer oss på topp også i kriteriet "innovativ og fremtidsrettet". Vi ønsker å takke studentene for en veldig hyggelig anerkjennelse.

– Verdifull tilbakemelding

I tillegg til at undersøkelsen viser hva de ulike firmaene scorer bra på, mener Anne at det også er verdifullt å få indikasjoner på forbedringspunkter.

– Vi ønsker å være den foretrukne arbeidsgiveren for morgendagens forretningsadvokater. Derfor er det også verdifullt for oss å se hva studentene ønsker og mener at Thommessen skal bli bedre på, forteller Anne.

Totalt 270 studenter fordelt på universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø har deltatt i årets Prospera-undersøkelse. Alle studentene er på tredje til femte studieår.

Prospera EB 2023

Kontaktperson

Aktuelt