ThommessenFlow Finn folk
Debattinnlegg

5 tips til god digital samhandling på hjemmekontoret

Getty Images 1209904658

Koronakrisen gir de fleste organisasjoner en bratt læringskurve i hvordan jobbe mer digitalt. Det samme gjelder hos oss i Thommessen. Her er noen erfaringer vi har gjort oss så langt.

1. Se hverandre

Ved bruk av video blir møtene bedre enn via telefon. Hos oss gjennomføres de aller fleste gruppemøter med video – daglig eller annenhver dag. På denne måten kommer vi tettere på hverandre. Vi får i tillegg sett hverandres hjemmekontor, og innimellom også hverandres barn. Vi ser hverandre og føler oss sett.

Microsoft Teams image

Et typisk morgenmøte hos Innovasjon og utvikling i koronaens tid.

2. Vær raus

Å kommunisere via digitale kanaler er å kommunisere på en annen måte enn det vi er vant til. Vi kommer til å gjøre feil som å svare på feil tråd, tagge feil kollega eller poste tekst med skrivefeil. Vi må være rause og tolke innspill i beste mening. Det må være rom for å prøve seg fram, og dermed også å feile internt.

3. Vis at du er til stede

Det blir ingen digital samhandling med enveiskommunikasjon. En tommel opp gir bedre følelse for den som har postet, og samlet viser det at alle er med.

4. Lag en digital sosial sone

Hjemmekontor kan se svært ulikt ut. Noen sitter helt alene, mens andre har det i overkant sosialt med barnehage og skole kombinert med jobb. Det er ikke som kollega at barn har sin sterkeste side, så uansett hjemmesituasjon er det viktig med en digital sosial sone. Her skal det være lav terskel for å legge ut noe morsomt man har opplevd, en refleksjon eller liknende. Slikt "ved kaffemaskinen"-innhold er viktig for å opprettholde samholdet.

5. Tenk nytt

Når stadig flere i organisasjonen opplever digital samhandling øker tilliten til digitale verktøy. Vår erfaring er at dette gjør det enda lettere å få med alle på digital nytekning. Hvordan kan vi få gjennomført også andre typer møter digitalt? Hvordan kan vi holde gode digitale foredrag? Kan rettssaker gjennomføres mer digitalt? Dette er bare noen av mange spørsmål som har dukket opp de siste ukene.

Jo lenger denne situasjonen varer, jo større sannsynlighet er det at vi også etter krisen vil ha nye vaner, nye holdninger og nye behov. Den nye arbeidsmåten denne situasjonen medfører kan skape gevinster på lang sikt. Selv om vi gleder oss til å igjen ha fysiske møter, ser vi allerede muligheter til å bruke digital samhandling til å forbedre effektiviteten, skape en enda sterkere innovasjonskultur og også bidra til mindre klimautslipp fremover.