ThommessenFlow Finn folk

Marnie Jeffreys Senior Associate Advokatfullmektig

Marnie arbeider med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, med spesialisering innen merverdiavgift.
  1. Senior Associate, Thommessen

  2. Associate, Oslo, Thommessen

  3. Skattejurist, Sentralskattekontoret for storbedrifter

  4. Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen