ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Blå uke: I dybden på CCS - rammeverk og konkurranserettslige perspektiver

Norsk sokkel vurderes som velegnet for CO2-lagring, og flere tillatelser er tildelt den siste tiden.

I utviklingen av en ny verdikjede på sokkelen, er markedsføringen av lagertjenesten sentral. I dette webinaret får du siste nytt om det rettslige rammeverket for transport- og lagringstillatelser. Vi tar også for oss konkurranserettslige aspekter i slike prosjektsamarbeid og ser nærmere på relevant europeisk praksis.

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

  • Eivind J. Vesterkjær, Partner Advokat

    Eivind arbeider særlig med konkurranserett (herunder fusjonskontroll), offentlige anskaffelser, statsstøtte, regulatoriske spørsmål, sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll og generell forretningsjuridisk rådgivning. Han har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, herunder teknologi og telekom, finans, shipping, energi, legemidler og bioteknologi og varehandel. Eivind er i en årrekke blitt rangert blant Norges fremste advokater innen konkurranserett og offentlige anskaffelser i internasjonale kåringer. The Legal500 2022 siterer klienter som uttaler at Eivind "has very high integrity, and puts our interests as a client first like few other lawyers do. His ability to provide sound legal advice applied to our business is second to none. Also, he is a genuinely pleasant person to work with." Eivind er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett.

  • Heidi Jorkjend, Partner Advokat

    Heidi jobber med konkurranserett, samt sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll og EUs regelverk om utenlandske subsidier. Hun har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale saker der selskaper er under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen, og har vært involvert i en rekke komplekse fusjonskontrollsaker. I tillegg gir Heidi generell konkurranserettslig rådgivning og holder jevnlig foredrag om konkurransereglene. Hun har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, herunder industri, shipping, telecom, daglgivare og bank og finansmarkeder. Heidi er rangert som en ledende konkurranserettsadvokat i flere kåringer.