ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Forslag om skatteskjerpelse for vannkraftsektoren

Hva betyr endringene og hva gjør vi nå?

I en tid med høye strømpriser, urolige markeder og fokus på bærekraftig kraftproduksjon la regjeringen Støre den 28. september frem forslag om skjerping av skattetrykket mot vindkraft- og vannkraftnæringen. Endringene innebærer blant annet innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, skjerping av grunnrenteskatten på vannkraft og innføring av et høyprisbidrag.

I dette webinaret går vi kort gjennom forslagene knyttet til vannkraft, snakker om hvilken innvirkning de har på næringen og hvordan man skal forholde seg til endringene i tiden fremover.

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

  • Gunnar Martinsen, Partner Advokat (H)

    Gunnar arbeider med rammebetingelser og restruktureringer innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Gunnar er i en årrekke rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Han rådgir norske og utenlandske energiselskaper innenfor energi-, vassdrags- og konsesjonsrett. I tillegg bistår han kraftselskaper i forbindelse med oppkjøp, salg, emisjoner, fusjoner og ulike omstruktureringer.

  • Bendik Christoffersen, Partner Advokat (H)

    Bendik jobber med problemstillinger innen fornybar energi, og fokuserer særlig på konsesjonslovgivning, selskapsorganisering, transaksjoner, skatt og kraftverksbeskatning. Han yter også generell forretningsjuridisk bistand til fornybar-bransjen, som han kjenner svært godt gjennom arbeid med alle faser i kraftutbyggingsprosjekter. Bendik høster stadig anerkjennelse i internasjonale kåringer og ble blant annet kåret til "Lawyer of the Year" innen energirett i Best Lawyers' 2016-2017.