ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Arendalsuka 2023 | Solkraft: Hva skal til for å lykkes i Norge?

Solkraft vil kunne utgjøre en betydelig del av energimiksen i Norge. For å oppnå energikommisjonens mål om 40TWh i ny kraftproduksjon innen 2030, vil det være nødvendig å bygge ut store mengder solkraft og vi er avhengig av investeringer i størrelsesordenen 100 milliarder kroner.

Norge har et teknisk potensial på 30TWh for solenergi alene. Dette, i kombinasjon med at vi har et stort areal, gjør Norge i stand til å øke kapasiteten betydelig. For å kunne dra nytte av dette potensialet, er det nødvendig å fjerne regulatoriske hindringer og effektivisere konsesjonsbehandlingen.

Mer om dette i denne paneldebatten - arrangert i samarbeid med Multiconsult, Endra og Solenergiklyngen.

Paneldeltakere:

  • Mette Kristine Kanestrøm // Seksjonsleder sol og smartgrid i Multiconsult og styreleder i Solenergiklyngen
  • Kristian Gautesen // CEO i Endra
  • Pablo Barrera // Konsernsjef i Haugaland Kraft og styreleder i Endra
  • Ole Christoffer Ellingsen // Partner i Thommessen