ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Arendalsuka 2023 | Karbonfangst og -lagring: Hvordan etablere en lønnsom verdikjede raskt og i skala?

I en virkelighet hvor det viser seg svært utfordrende å nå globale utslippsmål, blir det tydelig at karbonfangst og -lagring har potensial til å utgjøre en betydelig del av løsningen mot et net zero-samfunn. Sammen med Njord Carbon og Northern Lights JV diskuterer vi hvordan en lønnsom verdikjede kan etableres raskt og i skala.

Paneldeltakere:

  • Jon Andrè Løkke // CEO i Njord Carbon
  • Børre Jacobsen // Managing Director i Northern Lights JV
  • June Snemyr // Partner i Thommessen