ThommessenFlow Finn folk
Om oss

Våre tjenester

Ledende juridisk kompetanse

Vi bistår næringslivet med transaksjoner, komplekse prosjekter og tvister innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Vi setter sammen team som utfyller hverandre, og som jobber tett sammen med våre klienter. Mange av våre advokater er ledende i Norge på sitt fagfelt, og flere av dem har møterett for Høyesterett.

Våre kompetanseområder

Digitale produkter

I Thommessen er vi nysgjerrig på nye løsninger og nye måter å arbeide på. Ved å koble vår kunnskap og erfaring med ny teknologi, skaper vi innovative løsninger som bidrar til effektivisering. Vi tar utgangspunkt i klientenes behov, og flere av våre digitaliseringsprosjekter har blitt gjennomført i tett samarbeid med klient.

Thommessen Flow
DSC7170 4
Getty Images 823950524

Inngående bransjekunnskap

Vi kombinerer vår solide juridiske fagkompetanse med inngående bransjekunnskap. Våre advokater har god kjennskap til et bredt spekter av bransjer, og holder seg løpende oppdatert på trender og utvikling for å kunne gi råd som legger til rette for langsiktig verdiskapning.

Profesjonell prosjektledelse

I Thommessen møter vi klientenes behov med profesjonell prosjektledelse. Det betyr forutsigbarhet med hensyn til kostnader, hva vi skal levere, og når vi skal levere det. Som første store advokatfirma i Norge kurser vi alle våre medarbeidere i prosjektledelse. Vi har siden 2014 integrert profesjonell prosjektledelse i vår arbeidshverdag, og gjennom denne satsingen har vi satt standarden i vår bransje.

Hvordan vi jobber

Våre team kombinerer ledende juridisk kompetanse med inngående bransjekunnskap.