Kunnskap og forståelse blir større når den deles med flere. Derfor inviterer vi klienter og samarbeidspartnere til seminarrekken ThommessenTorsdag, der vi velger temaer basert på etterspørsel fra deltagerne, i tillegg til utvikling i jussen spesielt og samfunnet generelt.

Seminarene er gratis og retter seg mot alle som påvirkes av juridiske problemstillinger i arbeidshverdagen.

Har du innspill til et tema vi bør dekke?
Send oss gjerne en e-post.

Oversikt over kommende seminarer finner du her.

ThommessenTorsdag-logo


Les videre om oss