Vi velger temaer til ThommessenTorsdag basert på etterspørsel fra deltagerne på seminarene våre samt utvikling i jussen spesielt og i samfunnet generelt. Seminarene retter seg mot alle som påvirkes av juridiske problemstillinger i arbeidshverdagen.

Har du innspill til et tema vi bør dekke?
Send oss gjerne en e-post.

Seminarene er gratis og temaene for hver samling annonseres fortløpende her på thommessen.no.

Oversikt over kommende seminarer finner du her.

ThommessenTorsdag-logo