I tillegg til å gi faglig påfyll er ThommessenSkolen for klienter en møteplass for internadvokater hvor relevante temaer og utfordringer diskuteres. 

Tilbudet er rettet mot et utvalg av våre klienter, og programmet for hvert semester utvikles i nært samarbeid med klientene som deltar.

Ta gjerne kontakt med vår kunnskapssjef Hege Sollie Johansen dersom du ønsker å vite mer om programmet eller tilbudet. 


Les videre om oss