Å gjøre en god jobb for våre klienter handler ikke bare om å realisere et mål, men om å gjøre det på best mulig måte. Og det handler om å levere akkurat det klientene trenger. Vi er opptatt av forutsigbarhet med hensyn til kostnader, hva vi skal levere og når vi skal levere det.

Vi deltar ofte inn i større prosjekter der flere leverandører er involvert. Dette er omfattende prosesser hvor vi erfarer at god prosjektforståelse er avgjørende. Med god prosjektledelse tilfører vi verdi - ikke bare med vårt bidrag, men for prosjektet som helhet.

Som første store advokatfirma i Norge kurser Thommessen alle sine medarbeidere i prosjektledelse. Siden våren 2015 har over to hundre medarbeidere gjennomført kurs og høyskoleeksamen. Vi har etablert et eget prosjektstøttekontor ledet av en erfaren prosjektleder, utviklet en egen prosjektmodell for Thommessen og laget skreddersydde maler for prosjekter vi gjør ofte. Dette skaper større forutsigbarhet, riktigere arbeidsfordeling og effektive prosesser.

Ved å jobbe godt sammen og dele av vår kunnskap skaper vi en motiverende hverdag for våre ansatte – og bedre resultater for våre klienter.


Les videre om oss