God prosjektledelse skaper større forutsigbarhet, riktig arbeidsfordeling og effektivitet i sakene vi jobber på. Slik skaper vi de beste resultatene for klientene våre. Uten å ta kostbare omveier. Når vi jobber godt sammen og deler av vår kunnskap skaper vi en motiverende hverdag for våre medarbeidere.

Siden våren 2015 har over to hundre medarbeidere gjennomført kurs og høyskoleeksamen i prosjektledelse. Thommessen har også vært først ute i det norske advokatmarkedet med å etablere en prosjektstøtteavdeling. Avdelingen er ledet av en erfaren prosjektsjef som bistår våre advokater i større og mindre prosjekter. Prosjektsjefen har utarbeidet en prosjektmodell og prosjektmaler som er skreddersydd for Thommessen. Det kommer klienter og kolleger til gode.