I tillegg til å gi faglig påfyll er ThommessenLegal en møteplass for internadvokater hvor relevante temaer og utfordringer diskuteres.

ThommessenLegal tilfredsstiller kravene til etterutdanning hos Advokatforeningen. Tilbudet er rettet mot et utvalg av våre klienter, og programmet for hvert semester utvikles i nært samarbeid med klientene som deltar.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om programmet eller tilbudet. 

ThommessenLegal Logo


Les videre om oss