Thommessen har også et kontor i London og et omfattende nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Vi er det norske medlemmet av Lex Mundi, verdens ledende nettverk av selvstendige advokatfirmaer. Vi er anerkjent som et ledende advokatfirma i internasjonale publikasjoner.

Våre medarbeidere har bred internasjonal erfaring. Mange har arbeidserfaring fra utlandet, mens andre har gjennomført studier, trainee-opphold eller andre opplæringsprogrammer utenfor Norges grenser. Våre advokater har prosedert en rekke saker for internasjonale domstoler.

Vår erfaring og anerkjennelse setter oss i stand til å samarbeide godt med ulike internasjonale aktører. Vi kjenner både de skrevne og de uskrevne reglene i andre kulturer, og bruker vår kunnskap for å realisere våre klienters forretningsmål også utenfor landets grenser.