Thommessen har kontor i London og et omfattende nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Våre medarbeidere har bred internasjonal erfaring, og Thommessens advokater har prosedert en rekke saker for internasjonale domstoler.

Vi kjenner både de skrevne og de uskrevne reglene i andre kulturer, og bruker vår kunnskap og forståelse for å realisere våre klienters forretningsmål utenfor landets grenser.

Vi er det norske medlemmet av Lex Mundi, verdens ledende nettverk av selvstendige advokatfirmaer. Det gir verdifull utveksling av kunnskap om trender, aktører og rettslig rammeverk, i tillegg til enkel tilgang for våre klienter og oss til de beste advokatfirmaene i alle verdens jurisdiksjoner.


Les videre om oss