Vår tilnærming

Vi har etablert ThommessenDigital for å forenkle hverdagen for oss og våre klienter, ved å utnytte mulighetene ny teknologi gir.

Ved å koble Thommessens kunnskap og erfaring med ny teknologi skaper vi innovative løsninger for våre klienter. 

ThommessenFlow

ThommessenFlow er vår plattform for samhandling og samarbeid. Vi erfarer betydelige tidsbesparelser og forbedret kommunikasjon i prosjekter der plattformen brukes som prosjektstyringsverktøy, for eksempel ved at epostmengden reduseres med opptil 40 % i større prosjekter. 

Legal design

Vi bruker legal design som tilnærming for å presentere juridisk rådgivning på en ny og enklere måte, i møte med klient eller i retten. I samarbeid med klienter tester vi hvordan informasjon kan gjøres mer tilgjengelig og forståelig, ved å bruke grafiske fremstillinger og visualisering.

Dokumentautomatisering

Thommessen utviklet tidlig en kunnskapsbase med standarddokumenter for god kunnskapsdeling og smart jobbing internt i firmaet. Vi har tatt i bruk verktøy for dokumentautomatisering som effektiviserer produksjonen av dokumenter.

Vil du vite mer om hva vi gjør innen digitalisering? Ta kontakt med digitaliseringssjef Trine Melsether