Det er dette som ligger i kjernen av ThommessenOpplevelsen. Det er dette som differensierer oss.

ThommessenOpplevelsen kommer til uttrykk i vår visjon og våre verdier.

Vår visjon

Thommessen har som visjon å være næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver.

Vår visjon gir oss retning og inspirasjon i det daglige. Visjonen er noe vi strekker oss etter, og er bestandig og fremtidsrettet. Vår visjon er like viktig for våre klienter som for våre medarbeidere.

Våre verdier

Våre verdier beskriver hvordan vi møter våre klienter og andre samarbeidspartnere, og hvordan vi jobber sammen som kolleger.

  • Thommessen består av pålitelige og entusiastiske medarbeidere som forstår våre klienters forretningsmessige utfordringer og samarbeider for å levere de beste løsningene. 
  • I Thommessen får du muligheten til å realisere ditt talent ved å samarbeide med pålitelige og entusiastiske kolleger som lytter til innspill, deler kunnskap og leverer de beste løsningene.
  • Sammen leverer vi ThommessenOpplevelsen til våre klienter.