Det er dette som ligger i kjernen av ThommessenOpplevelsen. Det er dette som differensierer oss.

ThommessenOpplevelsen kommer til uttrykk i vår visjon og våre verdier.

Vår visjon

Som forretningsadvokater jobber Thommessen for å bidra til et godt fungerende næringsliv og for å sikre næringslivets verdier og rettssikkerhet.

Vår virksomhet er bygget på tillit. Den tilliten skal vi hver dag leve opp til gjennom våre relasjoner til hverandre, våre klienter, samarbeidspartnere og andre aktører.

I en verden i rask endring, skal vi vise at vi alltid er der, at vi forstår våre klienter og tilpasser  våre tjenester til deres behov, anerkjenner og utvikler hverandre som kolleger og viser respekt for samfunnet vi er en del av. Vi gjør oss fortjent til tillit.

Våre verdier

Våre verdier beskriver hvordan vi møter våre klienter og andre samarbeidspartnere, og hvordan vi jobber sammen som kolleger.

  • Vi er pålitelige, tilgjengelige og leverer som avtalt både eksternt og internt. Vi jobber sammen med tillit til hverandre og leverer som lovet. Vi står alltid for kvalitet og integritet.
  • Nysgjerrighet er drivkraften bak all utvikling. Vi ønsker å lære og vite mer om våre klienter. Vi stiller gode spørsmål til dem fordi vi ønsker å sette oss inn i deres hverdag - og vi lytter med interesse for å forstå mer og vite hva vi kan bidra med. Vi er nysgjerrige på ny teknologi og digital transformasjon – både for å forstå hvordan den påvirker våre klienter og for å utforske hvilke muligheter det gir oss.
  • Hos Thommessen har du kolleger som engasjerer seg og bryr seg om hverandre, klientene og samfunnet rundt oss. Vi bryr oss om klientene våre, både virksomhetens fremganger og utfordringer, og ikke minst enkeltpersonene hos våre klienter. Vi engasjerer oss og tenker på dem også utenfor oppdrag, og følger opp for å se hvordan det går. Vi er omtenksomme, samarbeider og støtter. Vi feirer gode begivenheter og snakker sammen i vanskelige situasjoner.