Vårt styre består av styreleder, fire representanter for partnerne og tre representanter for de ansatte. Styret har følgende medlemmer: 


Managing partner, Sverre Tyrhaug, er ansvarlig for den daglige driften av Thommessen.