En unik forståelse krever et unikt samarbeid. Vi setter sammen team som utfyller hverandre og som jobber tett sammen med klientene. Vi lytter til innspill og deler kunnskap, slik at vi sammen forstår hele bildet.

Thommessen ønsker å være næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver. Våre råd er tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra en bred forståelse av de faktorer som påvirker våre klienters interesser: De forretningsmessige, de teknologiske, de samfunnsmessige, de politiske og de globale. 

Advokatfirmaet som skulle bli Thommessen ble etablert i 1856. Gjennom arbeidet med våre klienter har vi bidratt til samfunns- og næringsutviklingen i Norge i over 160 år. 

I dag gir den teknologiske utviklingen oss nye muligheter. På den ene siden tilpasser vi i Thommessen egne prosesser, systemer og rutiner til den nye teknologien for å hele tiden være i forkant. På den andre siden bistår vi klienter med nye juridiske problemstillinger, som oppstår i kjølvannet av teknologisk nyvinning som løper raskere enn regelverket. 

Selv om teknologien vil kunne ta over flere av oppgavene til advokatene i fremtiden, vil den ikke erstatte advokatens rolle som rådgiver og sparringspartner. Vi er i en spennende tid der den teknologiske utviklingen krever et godt og tett samspill mellom klient og advokat for å kunne se nye sammenhenger og utnytte nye muligheter. Samtidig effektiviseres arbeidet der teknologien tilrettelegger for det.


Les videre om oss