Vår historie

Siden starten i 1856 har vi vært med på de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv. Våre klienter har gitt oss muligheten til å bli godt kjent med dem og til å se historien skrives fra innsiden.

Vi var med da Sam Eyde skapte sitt industriimperium. Vi var med da vannkraften gjorde Norge til en energigigant, og vi var med da eventyret fortsatte på norsk sokkel. Sammen med våre klienter har vi bidratt sterkt til samfunns- og næringsutviklingen i Norge.

I dag har våre klienter plassert oss midt i internasjonaliseringen av næringslivet, utviklingen av rammeverket for den teknologiske revolusjonen og fremveksten av det grønne skiftet. Vi har fremdeles landets fremste virksomheter som våre klienter og lærer av dem hver dag.

Vår kultur

Vår visjon er å være næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver.

Vi investerer i å bli kjent med og forstå klientenes virksomhet og behov. Vi rekrutterer, videreutvikler og beholder de beste medarbeiderne – og samarbeider for å levere nøyaktig det klientene trenger i det enkelte oppdrag.

I Thommessen praktiserer vi våre verdier hver dag.

Vi består av pålitelige og entusiastiske medarbeidere som forstår våre klienters forretningsmessige utfordringer, og som samarbeider for å levere de beste løsningene.

Samfunnsansvar

Kunnskap og forståelse har vært våre viktigste ressurser i over 160 år. Vårt bidrag til samfunnet speiler seg ikke bare i jobben vi gjør, men også gjennom organisasjonene vi støtter.

Leger Uten Grenser er vår hovedsamarbeidspartner innen samfunnsansvar. Vi tilbyr både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte for å bidra til den viktige innsatsen organisasjonen gjør verden over. Samarbeidsavtalen åpner også for at medarbeidere kan engasjere seg i frivillige aktiviteter i regi av Thommessen og Leger Uten Grenser.

Styre og ledelse

Managing partner, Sverre Tyrhaug, er ansvarlig for den daglige driften av Thommessen. 

Ledergruppen

Vår ledergruppe er sammensatt av Managing partner, ledere fra de juridiske avdelingene og øvrige ledere.

Styret

Vårt styre består av styreleder, fire representanter for partnerne og tre representanter for de ansatte


Les videre om oss