Som følge av situasjonen på arbeidsmarkedet – og særlig den økende andelen permitterte eller arbeidsledige i oljebransje – vil Regjeringen utvide retten til å motta dagpenger under utdanning og etablering av virksomhet slik at permitterte og arbeidsledige kan komme raskest mulig tilbake på arbeidsmarked. I dag er hovedregelen at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning, og retten til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet er begrenset til  ni måneder. Regjeringen foreslår følgende endringer:

  • Vilkårene for hva som kan regnes som opplæring tilpasset fullt arbeid justeres, slik at det blant annet tillates utdanning/studiesamlinger minst seks dager per semester.
  • Utvidet mulighet til å fortsette utdanning som er påbegynt før ledigheten/permitteringen
  • Adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen virksomhet utvides fra 9 til 12 måneder.

 

Førstnevnte forslag er forskriftsendringer, og vil bli iverksatt så raskt som mulig. Den foreslåtte utvidelsen av adgangen til å motta dagpenger under etablering av egen bedrift krever lovendring, og må behandles i Stortinget før den eventuelt kan trå i kraft. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie uttaler at hun jobber med å få gjennomført samtlige regelendringer så raskt som mulig.

En nærmere redegjørelse for endringsforslagene kan leses her.