Et vanlig utenlandsopphold ved Thommessens London-kontor strekker seg vanligvis over fire måneder, men Ylva fikk muligheten til å bli i byen i to år.

- Jeg opplevde at jeg fikk mye frihet under ansvar i London. Å få muligheten til å representere Thommessen i møter og arrangementer på egenhånd var en stor tillitserklæring, og det ga meg definitivt en trygghet som jeg har med meg også i andre aspekter av advokatrollen.

På mange måter får man et mer strategisk overblikk over firmaet.

- På mange måter får man et mer strategisk overblikk over firmaet. Folk i utlandet stiller deg spørsmål om hvordan firmaet drives og hvorfor det drives akkurat slik, og da må man kunne svare. Det fører til at man blir mer bevisst på, og interessert i, hvordan Thommessen fremstår utad og hva som skiller oss fra andre advokatfirmaer.

Ylva forklarer at London-oppholdet har gjort henne mer oppmerksom på å pleie klientrelasjoner også når et prosjekt eller oppdrag for en klient er over.

Møter morgendagens ledere

Å være en god nettverksbygger er en viktig del av det å være advokatfullmektig i London. Ylva deltok på alt fra fotballkamper med andre advokater og advokatfullmektiger til større mingle-arrangementer med klienter og internasjonale advokatfirmaer.

- Et tips er å tvinge seg selv til å bli god på ”small talk”. Det går overraskende fort, men det krever at man går ut av komfortsonen. I tillegg bør man være med på flest mulig relevante arrangementer. Etter hvert legger man merke til at det er mange av de samme ansiktene som dukker opp, og nettverksbyggingen går sånn sett enklere og enklere.

Et tips er å tvinge seg selv til å bli god på ”small talk”. Det går overraskende fort, men det krever at man går ut av komfortsonen.

- Selv om det er viktig å knytte gode kontakter overalt, faller det seg ofte mest naturlig slik at man blir kjent med de som er på omtrentlig samme alder som seg selv og som har like lang yrkeserfaring. Det er kanskje ikke de som sitter på de store oppdragene i dag, men man må tenke langsiktig. Om ti år kan det være dem som sitter i de viktige nøkkelstillingene der ute, konkluderer hun.

FAKTA

  • Siden 2008 har fullmektiger og advokater ved Oslo- og Bergen-kontoret fått mulighet til å arbeide en periode ved vårt London-kontor.
  • ​Perioden strekker seg vanligvis fra september til desember eller fra januar til april.
  • I London får man arbeide med oppgaver som håndteres fra London-kontoret, særlig saker med internasjonale klienter hjemmehørende i London eller andre steder.
  • Under oppholder følges man opp av Resident Partner Lars Eirik Gåseide Røsås.