-De største noteringene i 2015 var av Skandiabanken ASA og Europris ASA, og vi fikk delta i begge prosesser. Vi var rådgivere i forbindelse med flere rekordstore transaksjoner, både innenfor eiendoms- og kraftbransjen, sier Ervin Auren som leder Thommessens transaksjonsavdeling.

-I 2015 fikk Thommessen være med da Trond Mohn og hans finansielle rådgiver Arctic Securities AS kjøpte DNBs hovedkontor i Midtbygget i Bjørvika til 4 milliarder kroner. Bergen-kontoret vårt bistod GC Rieber Eiendom ved salget av DNB-byggene til ca 1,5 milliarder kroner. På kraftsiden bistod vi i forbindelse med Aquila Capitals oppkjøp av Småkraft AS – en av de største vannkrafttransaksjonene i Norge på flere år. Vi bistod også i en av de større transaksjonene i 2015 da vi bistod PE-fondene Altor og Bain Capital i salget av det norske fiskefôrprodusenten EWOS til amerikanske Cargill, legger Ervin til.

Vi ser fortsatt flere drivere i transaksjonsmarkedet. Det er et økende behov for restruktureringer, konsolideringer og refinansieringer i markedet, særlig innenfor olje- og gassektoren.

- Våre transaksjoner omfatter selskaper i en rekke bransjer som næringseiendom, varehandel, fornybar energi, finansnæringen, shipping, underholdning, IT, HR-tjenester og olje- og gassutvinning. For å nevne noe. Vi har stor tro på at transaksjonsvolumet vil fortsette å være høyt inn i 2016, forteller Managing Partner, Sverre Tyrhaug. Han utdyper:

-Vi ser fortsatt flere drivere i transaksjonsmarkedet. Det er et økende behov for restruktureringer, konsolideringer og refinansieringer i markedet, særlig innenfor olje- og gassektoren. I tillegg fortsetter den lave renten og en relativt god og stabil norsk økonomi å gi mange muligheter i eiendomsbransjen, konkluderer han.