Finanskrisen markerte startskuddet for et stadig skjerpet EU-regelverk for finansmarkedet. Siden den gang har de europeiske kravene fått stadig større betydning for norske finansielle virksomheter og deres kunder.

Høsten 2016 vil innholdet i de sentrale EU-reglene for finansmarkedet være klart, og de vil i løpet av relativt kort tid gjennomføres i norsk rett. Gjennom en egen frokostseminarrekke i fire deler vil advokat Tore Mydske og hans medarbeidere i Thommessens finansmarkedsgruppe gå gjennom de praktiske konsekvensene som de nye EU-reglene vil få for norske aktører. Tore anses som en av landets ledende fagpersoner innen finansmarkedsrett.

Seminarrekken vil ta for seg:

  • 8. september: Markedsmisbruksforordningen (MAR) - nye regler om markedsmisbruk og håndtering av innsideinformasjon i børsnoterte foretak
  • 29. september: Nytt verdipapirhandeldirektiv (MiFID II) - nye krav til meglerhus og handel i verdipapirmarkedene
  • 13. oktober: Derivatforordningen (EMIR) - nye krav til derivattransaksjoner og finansiell infrastruktur
  • 27. oktober: Nye fondsstrukturer (ELTIF) - nye fondsstrukturer for infrastrukturinvesteringer og andre initiativer for alternativ finansiering

 

Frokostseminarene arrangeres som vanlige ThommessenTorsdager, med registrering og frokostservering fra kl. 08.00 til kl. 08.30 og faglig seminar fra kl. 08.30 til kl. 10.00. I utgangspunktet vil alle seminarene bli avholdt ved vårt Oslo-kontor i Haakon VIIs gate 10, 0106 Oslo.

Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer.

Send oss gjerne en e-post på thommessentorsdag@thommessen.no dersom du har spørsmål.