Høsten 2016 vil innholdet i de sentrale EU-reglene for finansmarkedet være klart, og de vil i løpet av relativt kort tid gjennomføres i norsk rett. Gjennom en egen ThommessenTorsdag-seminarrekke i fire deler vil advokat Tore Mydske og hans medarbeidere i Thommessens finansmarkedsgruppe gå gjennom de praktiske konsekvensene de nye EU-reglene vil få for norske aktører. Tore anses som en av landets ledende fagpersoner innen finansmarkedsrett.


Seminarrekken vil ta for seg:

  • 8. september: Markedsmisbruksforordningen (MAR): Nye regler om markedsmisbruk og håndtering av innsideinformasjon i børsnoterte foretak
  • 29. september: Nytt verdipapirhandeldirektiv (MiFID II): Nye krav til meglerhus og handel i verdipapirmarkedene
  • 13. oktober: Derivatforordningen (EMIR): Nye krav til derivattransaksjoner og finansiell infrastruktur
  • 27. oktober: Nye fondsstrukturer (ELTIF): Nye fondsstrukturer for infrastrukturinvesteringer og andre initiativer for alternativ finansiering

Invitasjoner vil bli sendt fortløpende gjennom høsten med mulighet for påmelding.

Du kan se hele listen over arrangementer her.