Vi setter stor pris på at klientene også i år trekker frem at Thommessen tilbyr svært god service kombinert med målrettet og faglig sterk rådgivning.

Flere av våre advokater omtales dessuten varmt og blir trukket frem som ledende innenfor sine fagområder:

  • Hans Haugstad og Einar Grette rangeres som Band 1 innen Banking and Finance.
  • Hans Cappelen Arnesen, Kim Dobrowen og Anders Arnkværn rangeres som Band 1 innen Capital Markets. Lars Eirik Gåseide Røsås betegnes som ”Foreign expert” i samme kategori.
  • Hans Cappelen Arnesen og Anders Arnkværn rangeres som Band 1 innen Corporate/M&A. Kim Dobrowen trekkes frem som ”Star individual” i samme kategori, og også her rangeres Lars Eirik Gåseide Røsås som ”Foreign expert”.
  • Erik Samuelsen trekkes frem som ”Senior statesman” innen Dispute Resolution.
  • Jo Rodin betegnes som ”Star individual” innen Restructuring/Insolvency.

Du kan lese mer om årets kåring her.