Christopher Sparre-Enger Clausen tas opp som partner innen teknologi og personvern. Christopher kom til Thommessen i 2007. Han rådgir norske og internasjonale klienter innenfor et bredt spekter av fagområder knyttet til teknologi, og jobber primært med IT-kontrakter, personvern, og bistand i forbindelse med transaksjoner knyttet til teknologiselskaper.

Det er gledelig å ønske Christopher velkommen til partnerskapet. Christopher vil ytterligere styrke vår vellykkede satsing innenfor teknologi og personvern, sier styreleder Hans Cappelen Arnesen.

 

Kristoffer Hegdahl vil styrke partnerteamet innen restrukturering og bank/finans. Kristoffer begynte i Thommessen i 2010, og han har bred erfaring fra norske og internasjonale finansierings- og restruktureringstransaksjoner. Kristoffer vil også videreutvikle Thommessens praksis innen finansielle produkter og strukturert finansiering.

Kristoffer har opparbeidet solid kompetanse innen sine kjerneområder og har gang etter gang vist at han som en del av vårt team leverer verdi til våre klienter, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.

 

Christopher og Kristoffer har jobbet svært målrettet med å bygge opp Thommessen innen sine fagområder, og det er nok en gang gledelig å kunngjøre partnerskap fra internt hold, konkluderer Sverre Tyrhaug.

 Vi ønsker våre nye partnere lykke til!