• I åtte noteringer var vi på utstedersiden og i tre noteringer var vi på tilretteleggersiden.
  • Vi var på utstedersiden i Entra og XXL-noteringene som var de to største noteringene i Norge i 2014. Entra-noteringen er den største siden Gjensidige i 2010.
  • I våre elleve børsnoteringer ble det solgt aksjer for totalt ca NOK 13,6 milliarder, noe som tilsvarer ca 93 % av det samlede beløp som det ble solgt aksjer for i de 19 nynoteringene.
  • I 2014 så vi for første gang på lenge at internasjonale PE-fond gjorde exit av porteføljeselskaper på Oslo Børs, og vi bisto utstederselskapene og PE-fondene i disse prosessene (XXL, Zalaris, RenoNorden og den planlagte noteringen av Get).
  • Våre transaksjoner omfatter selskaper i en rekke bransjer (næringseiendom, varehandel, shipping, avfallslogistikk, miljøteknologi, IT, HR-tjenester, olje- og gassutvinning og forsikring).