-Juridisk ville situasjonen ha vært mindre komplisert dersom man hadde hatt ensartede regler om sjøpant og arrest internasjonalt. Lokal lovgivning resulterer i såkalt "forum shopping", der det handler om å arrestere et skip når det kommer til en egnet jurisdiksjon, hevder Stephen Knudtzon.

Du kan lese hele artikkelen på engelsk ved å følge denne lenken.