TNS Sifos ferske undersøkelse plasserer Norges største klienter Thommessen øverst på pallen både når det gjelder total leveransekvalitet og juridisk kompetanse. Dette bekrefter dermed resultatet fra de siste årene.

Klikk her for å se en oppsummering av undersøkelsen.

- Vi er glade og stolte over at markedet nok en gang gir oss denne anerkjennelsen. At klientene plasserer oss i tet hva gjelder kvalitet, etikk og forretningsforståelse anser vi som en stor tillitserklæring, sier Managing Partner i Thommessen, Sverre Tyrhaug.

- Resultatene fra årets og fjorårets undersøkelse viser at vi gjør mye riktig. Samtidig skal fortsette å  jobbe strategisk for å forbedre våre tjenester ytterligere. Vi vil bruke undersøkelsen som et kompass for videre forbedring, konkluderer han.

Prospera-undersøkelsen gjennomføres årlig blant Norges største kjøpere av advokattjenester. Resultatene fra årets undersøkelse ble publisert 12. mai.