Vi setter stor pris på at klientene nok en gang trekker frem at Thommessen tilbyr svært god service kombinert med målrettet og faglig sterk rådgivning.

Flere av våre advokater omtales dessuten positivt og blir trukket frem som ledende innenfor sine fagområder:

  • Hans Haugstad og Einar Grette rangeres i Band 1 innen Banking and Finance.
  • Hans Cappelen Arnesen, Anders Arnkværn og Kim Dobrowen rangeres i Band 1 innen Capital Markets. Sverre Tyrhaug trekkes frem som "Eminent Practitioner" og Lars Eirik Gåseide Røsås som "Expert based abroad" og "Foreign expert".
  • Hans Cappelen Arnesen og Anders Arnkværn rangeres i Band 1 innen Corporate/M&A. Kim trekkes frem som "Star individual" og Lars Eirik som "Expert based abroad"


Du kan lese mer om årets kåring her.