-De 27 artiklene i boken tar for seg ulike aspekter ved voldgift. De gir både dypdykk og oversiktsbilder. Artiklene legger vekt på å fremstille hvordan voldgiftsreglene fungerer i praksis, forteller Borgar Høgetveit Berg.

Blant forfatterne fra Thommessen finner man Stig Berge, Margrethe Buskerud Christoffersen, Stephen Knudtzon, Andreas Meidell, Henrik Fabian Torgrimsby, Andreas Nordby og Borgar Høgetveit Berg.

Bokslippet ble feiret i Thommessens lokaler 4. juni.

Boken er gitt ut på Universitetsforlaget. Du kan lese mer om boken her.