Kapittelet er ført i pennen av Jacob F Bull og Henrik Møinichen og gir en praktisk oversikt over norsk kontrakts- og entrepriserett.

Guiden er distribuert til en rekke sentrale internasjonale aktører, blant dem juridiske direktører, advokatfirmaer og offentlige myndigheter.

Du kan lese hele kapittelet her.

ICLG: Construction & Engineering Law inngår i en serie av flere guider som til sammen dekker 41 juridiske fagområder. Innholdet i guiden er skrevet av ledende juridiske eksperter fra hele verden.