Boken dekker selve børsnoteringsprosessen og særskilte problemstillinger og markedspraksis knyttet til børsnoteringer ved å sammenligne praksis i en rekke jurisdiksjoner i hele verden. Kapittelet om børsnoteringer i Norge kan leses her.