”Advokatbransjen har i løpet av den siste generasjonen gjennomgått store endringer. Nylig uteksaminerte jurister entrer i dag helt andre arbeidsplasser enn de fleste sjefene deres gjorde da de var nyutdannet”, skriver Thommessen-advokat Hilde Ruus i boken ”Å være advokat”.

Hun redegjør videre for advokatfullmektigens første arbeidsår i et advokatfirma, og om viktigheten av faglig og sosial trygghet i en kunnskapsbedrift.

Les mer om boken her.