Mange av Thommessens advokater er trukket frem som klart ledende innen sine fagområder; Hans Cappelen Arnesen ble for tredje gang kåret til den beste advokaten innen emisjoner og børsnoteringer, Siri Teigum er også nok en gang kåret til den beste advokaten innen konkurranserett. Bendik Christoffersen tok beste plassering innen energi og klima, og Andreas Meidell ble nummer en innen forsikringsrett.

Ståle R. Kristiansen (skatterett), Pål Lieungh (offshore og oljeservice), Hans Haugstad (bank og finans), Christian Müller (fast eiendom) og Camilla Vislie (immateralrett og media) fikk topp tre-plasseringer i sine fagområder.

Flere "Up and coming"

I tillegg betegnes flere av våre advokater som ”Up and Coming", blant dem Hugo-Andre Bøe Munthe-Kaas (gransking og compliance), Camilla Vislie (imamaterialrett og media), Henning Harborg (sivilrettslig prosedyre), Ellen Teresa Heyerdahl (bank og finans), Lars Eirik Gåseide Røsås (emisjoner og børsnoteringer), Kenneth Steffensen (fiskeri og havbruk), Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen (skatterett), Christopher Sparre-Enger Clausen (IT og telekommunikasjon), Henrik Hagberg (shipping), Mads Haavardsholm (shipping), Bendik Christoffersen (energi og klima) og Jens Naas-Bibow (energi og klima).

Advokatundersøkelsen gjennomføres årlig, og i år er det totalt 46 norske advokatfirmaer som har besvart undersøkelsen.