MPF Awards er en internasjonal konkurranse og andre nominerte i kategorien var store, globale firmaer som Dentons, BLP og CMS. Thommessen fikk også andreplass i kategorien "Best Strategic Leadership". Det er første gang et norsk firma når opp i denne konkurransen.

Dommerpanelet består av uavhengige bransjespesialister fra akademia (LBS og Cranfield) og konsulentselskaper (McKinsey & Company, Møller PSF Group m fl), og med Harvard Business Review og Financial Times som kunnskapspartnere.

Dommerne oppsummerte grunnlaget for å gi prisen til Thommessen som følger:

 The Judges were impressed with the implementation of this strategy that commenced in 2015 and has delivered sustainable change. Implementation centred on a small number of mission-critical initiatives and on individual engagement so that everyone understood and could effectively contribute to the firm’s four strategic goals.This people-centred approach has achieved high levels of personal engagement across the business, enthusiasm for the new initiatives and organisational change. As a result, revenues, client satisfaction and market share have all increased.

MPF (Managing Partners' Forum) er en organisasjon for profesjonelle tjenesteleverandører og samler profesjonelle miljøer for å dele ideer om strategi og ledelse. Målet er å støtte veksten, produktiviteten og velstanden til Storbritannias største industri, og fungere som en uavhengig stemme for næringen samt å gi direkte tilgang til beslutningstakere.

Vi er små i denne sammenhengen, men ser at utfordringene er ganske like for profesjonelle tjenesteleverandører, uavhengig av størrelse, bransje og geografi. Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet styret, ledergruppen, partnere og alle ansatte i Thommessen har lagt ned for at strategiplanen ikke bare skal være fine ord, men har blitt brukt til å påvirke måten vi jobber sammen på og leverer våre tjenester, til glede for alle i teamet og våre klienter, sier Managing Partner Sverre Tyrhaug.