Thommessen har bistått Zephyr med salget av Guleslettene vindpark til investeringsfondet BlackRock Real Assets, som styres av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.

Det internasjonale aluminiumsselskapet Alcoa kjøper 100 % av parkens kraftproduksjon de første 15 årene etter idriftsettelse for å forsyne sine norske fabrikker med fornybar energi. Kraftavtalen er garantert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

 Avtalen mellom BlackRock og Zephyr og alle leveranse- og entrepriseavtalene for bygging av vindparken ble inngått 27. juni, samtidig som kraftavtalen med Alcoa trådte i kraft. Utbyggingen av vindparken prosjektfinansieres av tyske DekaBank.

Planleggingen av parken startet for mer enn ti år siden og Thommessen har bistått fra starten av.

– Vi er derfor svært tilfredse med at den nå realiseres. Guleslettene er så langt den største vindparken Zephyr har utviklet frem til salg og bygging, forteller administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit, i en pressemelding.

Teamet som har bistått i saken har vært ledet av Bendik Christoffersen og Jacob F Bull.

Gulesletten vindpark skal bygges ti kilometer nord for Florø by. Anlegget skal etter planen stå ferdig ved utgangen av 2020. Parken vil ha inntil 47 turbiner med en total installert kapasitet på inntil 197,4 MW, som gir en årlig produksjon som tilsvarer forbruket til mer enn 40 000 eneboliger.

Zephyr AS eies av energiselskapene Østfold Energi AS (50 %), Vardar AS (25 %) og Glitre Energi AS (25 %).

Pressemeldinger finner du her:

https://newsweb.oslobors.no/message/454700

http://www.ostfoldenergi.no/media/pressemeldinger/zephyr-med-ny-stor-vindtransaksjon