Skandiabanken ASA er en norsk nettbank som tilbyr et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer, og alle produkter og tjenester tilbys direkte på den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter.

Den 2. november 2015 ble aksjene i Skandiabanken ASA tatt opp til notering på Oslo Børs. Selskapet ble verdsatt til ca NOK 4,9 milliarder, og det ble solgt aksjer for ca NOK 3 945 millioner i forbindelse med noteringen (inklusive overtildelte aksjer).

Thommessen bisto med å etablere Skandiabanken ASA og dets datterselskap Skandiabanken Boligkreditt AS med selvstendige konsesjoner fra Finanstilsynet, overføringen av virksomhet og finansiering fra den svenske Skandiabanken AB til Skandiabanken ASA, låneopptak og børsnoteringen av Skandiabanken ASA. Tilretteleggere var Carnegie, SEB og DNB Markets. Thommessens team ble ledet av Hans Cappelen Arnesen og Tore Mydske.

Les mer her og klikk her for å komme til pressemelding fra Skandiabanken ASA.