Fjærland Kraft AS eier seks vannkraftverk ved Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune, med en samlet årsproduksjon på rundt 116 GWh. KGAL vil overta Fjærland Kraft fra Sognekraft AS når samtlige seks vannkraftverk er ferdigstilt.

Transaksjonen er planlagt gjennomført 2. april av 2018.

Thommessens team ble ledet av Jens Naas-Bibow. Jacob F Bull, Thomas Borch-Nielsen, Morten Platou, Henrik Fabian Torgrimsby og Morten Coward Lindstad var også med på kjerneteamet.

Les mer om saken her