Teamet som har bistått i saken har vært ledet av Bendik Christoffersen og Jacob F Bull. Prosjektet prosjektfinansieres av en bankklubb bestående av tyske Rabobank, nederlandske Dekabank og danske EKF. I tillegg til selve transaksjonen har Thommessen bistått med struktureringen av prosjektselskapet og alle sentrale prosjektdokumenter, så som turbinavtaler, BoP, PPA/EPA, grunneieravtaler mv.

I 2014 var konsesjonen på plass, og anlegget skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2017. Parken skal ha 50 turbiner med en total installert kapasitet på 160 MW.

Les mer i pressemeldingen her.