Gjennom en fisjon ble aksjene i Den Norske Amerikalinje AS, som igjen eier 12.04% av aksjene i det koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis, fisjonert ut av Wilh. Wilhelmsen ASA og inn i det nystiftede selskapet, Treasure ASA, som ble notert på Oslo Børs 8. juni 2016. Et av formålene med fisjonen var å synliggjøre de underliggende verdiene for aksjonærene i Wilh. Wilhelmsen ASA.

Thommessens team har bestått av Stig Berge, Ylva Gjesdahl Petersen, Nanette Arvesen og Stian Aleksander Slaatta.