Selskapet ble verdsatt til NOK 2 milliarder, og det ble solgt aksjer for NOK 1.610 millioner i forbindelse med noteringen (inklusive overtildelte aksjer). Saferoad Holding ASA er en ledende leverandør av trafikksikring- og infrastrukturløsninger i Nord-, Sentral- og Øst- Europa. Selskapet utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til de som eier, bygger og vedlikeholder veier, i den mest produktintensive delen av verdikjeden i et veiprosjekt. Saferoad Holding ASA har sitt hovedsete i Oslo, og har mer enn 2.700 ansatte fordelt på 20 europeiske land.

Thommessen bisto Saferoad Holding ASA og dets eier Nordic Capital i forbindelse med noteringen. Tilretteleggere var Carnegie, Nordea og Danske Bank. Thommessens team ble ledet av Anders Arnkværn.

Les hele pressemeldingen fra Saferoad Holding
ASA her